Du duger som du är

"Jag duger väl bra som jag är, inte sant?"
"Nej", svarade spegeln (och sprack från kant till kant)